Komunikat Kapituły VI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje dla młodych krytyków teatralnych.

W VI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego wzięło udział 17 młodych krytyków, którzy zgodnie z regulaminem nadesłali 51 recenzji. Każda z nadesłanych prac mogła uzyskać od 0 do 3 punktów u każdego oceniającego recenzję członka Kapituły. Maksymalna ilość punktów wynosiła więc 45 dla jednego autora.
Kapituła konkursu im. Andrzeja Żurowskiego w składzie: prof. Bożena Frankowska – teatrolog i historyk teatru, Slawomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, pisarz, Maciej Prus- reżyser i dr Tomasz Miłkowski – teatrolog i krytyk teatralny, przewodniczący Kapituły obradowała w Warszawie 15.04.2019 roku.

Do II etapu konkursu zakwalifikowane zostały prace ośmiu autorów, którzy po długiej dyskusji i wnikliwej ocenie recenzji uzyskali powyżej 30 punktów. I tak w II etapie znaleźli się: Michał Centkowski, Maciej Gac, Monika Krawczak, Katarzyna Lemańska, Marcin Miętus, Michał Pawłowski, Bartosz Rosenberg i Marta Żelazowska.

Do finału VI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego Kapituła, zgodnie z Regulaminem Konkursu, wskazała recenzje pięciu autorów: Michała Centkowskiego, Macieja Gaca, Moniki Krawczak, Katarzyny Lemańskiej i Bartosza Rosenberga.

Spośród finałowej piątki zostaną wyłonieni dwaj laureaci nagród głównych: Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. Każda z nagród przyznawana jest w wysokości 5 tysięcy złotych.
Ogłoszenie nazwisk zwycięzców konkursu im. Andrzeja Żurowskiego nastąpi w trakcie finałowej, uroczystej gali 14 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych w dniu 26.05.2019 roku o godzinie 20.00 w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Sekretarz konkursu Alina Kietrys

Najnowsze aktualności