Krakowski Salon Poezji w Gdyni

W niedzielę 22 stycznia o g. 12.00 wiersze Czesława Miłosza czytać będą Małgorzata Talarczyk i Dariusz Szymaniak przy akompaniamencie Ilony Damięckiej.

Najnowsze aktualności