Mamy plakat 13 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Informujemy, że dnia 22 marca 2018 roku Komisja Konkursowa w składzie: Jacek Sieradzki, Krzysztof Babicki, Sabina Czupryńska, Marzena Szymik – Mackiewicz po przeanalizowaniu 296 projektów plakatów zgłoszonych do czwartej edycji konkursu na plakat Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, biorąc pod uwagę walory estetyczne, zawartość merytoryczną, czytelność i siłę przekazu, zdecydowała nagrodzić pracę autorstwa Tamary Kwiatkowskiej, która w sposób syntetyczny, inteligentny, operując symbolem i odwołując się do powszechnych skojarzeń ujmuje abstrakcyjny plastycznie temat.
Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2.500,-, zaś jego praca firmować będzie trzynastą edycję Festiwalu.

Galeria

Najnowsze aktualności