Nagrody 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz 11. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU R@PORT 2018
PUPPENHAUS WYGRAŁO R@PORT!

Jury 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w składzie: Iwona Kempa – przewodnicząca, Zbigniew Majchrowski, Radosław Paczocha postanowiło przyznać Nagrodę Główną Festiwalu, w wysokości 50 tysięcy złotych, przedstawieniu „Puppenhaus” Magdy Fertacz w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z TR Warszawa.
Uzasadnienie: „… zdecydowaliśmy się docenić wyzwanie, jakie postawili przed sobą i widzami twórcy spektaklu, który odważnie podejmuje temat wypartej i niewygodnej pamięci. Spektakl ten oddaje głos nieobecnym w oficjalnej historycznej narracji, którzy mieli prawo próbować przetrwać na własnych (nie)heroicznych warunkach. Jednocześnie zwróciła naszą uwagę forma przedstawienia, daleka od dosłowności, z niezwykłym wyczuciem oswajająca nas z okrucieństwem podejmowanych tematów. Jesteśmy przekonani, że twórcy spektaklu rewidując naszą pamięć o przeszłości uwrażliwiają nas na zagrożenia współczesności”.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port głosami widzów przyznana została przedstawieniu „Český díplom” Piotra Rowickiego wg Mariusza Szczygła w reżyserii Piotra Ratajczaka z Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA
WRACAJ PRZEMYSŁAWA PILARSKIEGO ZWYCIĘZCĄ GND 2018!

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Ewa Guderian-Czaplińska, Justyna Jaworska, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek (przewodniczący Kapituły), Jerzy Stuhr nagrodę główną 11. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w wysokości 50 tysięcy złotych, postanowiła przyznać Przemysławowi Pilarskiemu za sztukę „Wracaj”.
Uzasadnienie: Dramat Przemysława Pilarskiego diagnozuje, po pierwsze, stan społecznego kryzysu komunikacyjnego, brak języka, który pomógłby przezwyciężyć lęki, wyobrażenia i wmówienia. Po drugie, uczula na związek kalekiego języka i skłamanego życia, nieuchronnie wybuchającego przemocą. I wreszcie – za sprawą groteski, niejasnego statusu osób i miejsc, popkulturowych aluzji, włączenia do tekstu piosenek – stanowi poważne wyzwanie dla inscenizatora. Teatrowi przy próbie wystawienia raczej pogmatwa szyki niż poprowadzi za rękę, raczej utrudni niż ułatwi, prostota tego tekstu jest bowiem tylko pozorna, choć formalnie zachowuje szlachetny minimalizm. Zadaniem dramatu Pilarskiego jest właśnie – namieszać. Nagradzamy go także za ten potencjał.

ALTERNATYWNA NAGRODA DRAMATURGICZNA
WIERNA WATAHA PiK Z ALTERNATYWNĄ NAGRODĄ DRAMATURGICZNĄ

Jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Anna Bielecka-Mateja, Sara Gosk, Weronika Grygorcewicz, Wioletta Małecka i Justyna Sawicka postanowiło przyznać nagrodę duetowi (PIK) Paweł Wolak i Katarzyna Dworak za dramat „Wierna wataha”.
Uzasadnienie: Postanowiłyśmy nagrodzić tekst, który wielopłaszczyznowo ukazuje wachlarz ludzkich uczuć, wierzeń, zachowań; tekst nasycony symboliką, odwołujący się zarówno do pomników kultury, ludowości, a jednocześnie poruszający wciąż aktualne dramaty wielu małych ojczyzn. Przedstawione w nim postaci są niejednoznaczne, co pozostawia szerokie pole interpretacyjne zarówno dla widza jak i reżysera. Spoiwem tajemniczego nastroju jest tu zrytmizowany tekst bazujący na powtórzeniach, które w efekcie prowadzą do jego umuzycznienia. Porwał nas ten świat i nie wypuszcza ze swych wilczych pazurów…

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO NA RECENZJE MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH

Podczas Festiwalu R@Port rozstrzygnięty został również V Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje młodych krytyków teatralnych. Kapituła V edycji tego konkursu pracowała w składzie: profesor Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – pisarz i krytyk i dr Tomasz Miłkowski, teatrolog, krytyk teatralny, wiceprezydent AICT, przewodniczący kapituły. Maciej Prus – reżyser z powodów losowych (choroby) nie wziął w tym roku udziału w ostatnich posiedzeniach Kapituły.
Laureatami konkursu zostali:
STANISŁAW GODLEWSKI – laureat Nagrody Prezydenta Gdyni. Recenzje laureata charakteryzuje rozległość zainteresowań – od teatru niszowego po teatr bliski komercji. Jego teksty odznaczają się umiejętnością rzeczowego opisu, a jednocześnie rzadkim darem oddania atmosfery wspólnoty jednego wieczoru, jaką tworzą artyści i publiczność. Zachowując postawę krytyczną i wyrazistość ocen, autor potrafi docenić walory w spektaklach, które nie budzą jego entuzjazmu. Pozostaje otwarty na nowe poszukiwania i ich autentyzm.
MARCIN BOGUCKI – laureat Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. Autor wykazał się wysokimi kompetencjami w opisie i ocenie wykonania dzieł operowych, potwierdzając swoje umiejętności warsztatowe także na terytorium teatru adresowanego do dzieci. Zwracają uwagę walory literackie jego recenzji, w których udaje się autorowi połączyć fachową analizę z klarownością wypowiedzi.
Każda z nagród wynosi 5.000 zł.

Najnowsze aktualności