Rozpoczynamy V edycję ogólnopolskiego konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Szanowni Państwo!
Z prawdziwą radością obwieszczamy, że młodzi krytycy teatralni mogą już po raz piąty wystartować w konkursie na najlepsze recenzje teatralne minionego sezonu, opublikowane między majem 2017 a końcem marca 2018 roku. Miejscem publikacji mogą być zarówno media tradycyjne: prasa, radio, telewizja jak i nowe media: portale teatralne, media społecznościowe, blogi.
W imieniu Prezydenta miasta Gdynia, Marszałka Województwa Pomorskiego, polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych i Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni mamy przyjemność zawiadomić, że od początku stycznia 2018 roku rozpoczyna się oficjalnie V edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków.
Uwaga! Recenzje należy nadsyłać do 31 marca 2018 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018, a dwie nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego zostaną wręczone podczas finału Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port. Gdyński festiwal będzie odbywał się od 13 do 19 maja 2018 roku.
Konkurs został zainicjowany z myślą o przesłaniu, jakie pozostawił profesor Andrzej Żurowski, wybitny krytyk, badacz teatru, szekspirolog, honorowy wiceprzewodniczący światowego IACT/AICT, który za swoją misję uważał sprzyjanie rozwojowi i doskonalenie młodej krytyki teatralnej. Organizatorzy konkursu podtrzymują tę ideę profesora Andrzeja Żurowskiego. Dotychczasowe edycje konkursu, a zwłaszcza wysoki poziom nadsyłanych prac przez młodych krytyków teatralnych sprawiły, że w krótkim czasie konkurs stał się ważnym zdarzeniem i znaczącym etapem promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych recenzentów.
Liczący się dorobek laureatów i finalistów czterech kolejnych konkursów potwierdza celowość oferowanej przez nas konfrontacji i publicznego wyróżniania oraz nagradzania najciekawszych prac młodych autorów. Konkurs budzi nadzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń, ku czemu IATC /AICT stwarza liczne okazje.
Regulamin V edycji pozostaje bez zmian. Pełna informacja znajduje się na stronie:
www.konkurs-zurowski.pl i na FB Konkurs im. A. Żurowskiego.
Bardzo prosimy o spokojną i dokładną lekturę warunków konkursu. Szanse na wzięcie udziału w tym konkursie mają wszyscy publikujący recenzje teatralne, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, niezależnie od miejsca publikacji swoich prac. Nie ulega też zmianie skład kapituły oceniającej nadsyłane prace. Jesteśmy zaszczyceni, że w pracach jury uczestniczyć będą nadal: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg, autor wysoko ocenianych publikacji Remigiusz Grzela.
Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji konkursu.
Nagrody laureatom V edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego fundują Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Sekretarz Konkursu
Alina Kietrys
Przewodniczący Kapituły
Tomasz Miłkowski

Najnowsze aktualności