Warsztaty dla nauczycieli na „Festiwalu R@Port”

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów teatralnych (pracujących z młodzieżą i dorosłymi) do udziału w warsztacie narzędziowym: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Poprzedzoną prezentacją portalu „Teatroteka Szkolna”.

W jaki sposób pracować z dramatem współczesnym w szkole, wykorzystując pedagogikę teatru? Przyjrzymy się narzędziom umieszczonym na portalu „Teatroteka Szkolna” w praktycznym działaniu teatralnym, szukając najlepszych dla siebie metod pracy z uczniami. Naszym punktem wyjścia będzie jeden z tekstów, który znalazł się w finale tegorocznej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów teatralnych (pracujących z młodzieżą i dorosłymi) do udziału w warsztacie narzędziowym: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Poprzedzoną prezentacją portalu „Teatroteka Szkolna”.

Termin: 26 maja, g. 15:00-18:00 /sala prób teatru/

Warsztaty poprowadzą: Katarzyna Piwońska i Agnieszka Szymańska

Wstęp wolny, po wcześniejszym zgłoszeniu: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko nauczyciela, telefon, e- mail, nazwę szkoły i informację o tym, z jaką grupą wiekową pracuje.

„Teatroteka Szkolna” to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć z elementami pedagogiki teatru, podzielone według grup wiekowych oraz materiały audiowizualne, pokazujące ćwiczenia rozgrzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr.

Biogramy prowadzących:

Katarzyna Piwońska – badaczka edukacji teatralnej, pedagożka teatru, redaktorka. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską i teatrologiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach badań i programów z zakresu edukacji teatralnej (Lato w teatrze, Teatroteka Szkolna, Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana). Stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej.
W Teatrotece Szkolnej pracuje z autorami scenariuszy zajęć i redaguje konspekty pod względem merytorycznym. Współtworzy koncepcję programową „Liderów Teatroteki Szkolnej” i wspiera tutorów w tym programie. Prowadzi warsztaty „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w praktyce szkolnej?”.

Agnieszka Szymańska – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (specjalności pedagogika ogólna i edukacja medialna), Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. Koordynuje i współtworzy działania edukacyjne, współpracując z teatrami lalkowymi i dramatycznymi (m.in. Teatr Baj w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi, Teatr Fredry w Gnieźnie, TR Warszawa, Teatr Powszechny w Warszawie). Od 2010 r. współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego – obecnie przy programie Teatroteka Szkolna, prowadząc szkolenia dla nauczycieli i instruktorów teatralnych z zakresu pedagogiki teatru, wcześniej jako ewaluatorka programu Lato w teatrze (2011-2014) i producentka małych Warszawskich Spotkań Teatralnych (2010-2013). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku.

W Teatrotece Szkolnej prowadzi warsztaty „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?” i jest tutorką w programie „Liderzy”.

Najnowsze aktualności

 

Kabaret Starszych Panów na Scenie Letniej w Orłowie

Chociaż przez cały premierowy dzień było deszczowo, to niebiosa ulitowały się nad artystami inaugurującymi 28. sezon Sceny Letniej w Orłowie, organizowanej przez Teatr Miejski w Gdyni. „Przybora. Kabaret metapsychiczny” rozpoczął się zgodnie planem, pomimo siąpiącego początkowo deszczu. Na szczęście ciężkie chmury znad Orłowa zostały przegonione przez wiatr, a publiczność bez przeszkód mogła zaliczyć sentymentalny powrót do inteligentnego humoru tekstów Jeremiego Przybory i piosenek Jerzego Wasowskiego.

 

Półmetek XI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Wyłoniono półfinalistów w konkursie na recenzje teatralne dla młodych krytyczek i krytyków. W XI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego kapituła analizowała 72 recenzje, które przysłane zostały przez 24 osoby. Wszystkie nadesłane prace spełniały kryteria wyznaczone w Regulaminie Konkursu.