„Teatralne rekolekcje z Tischnerem”

„Teatralne rekolekcje z Tischnerem”

26 lutego 2015 roku, o godzinie 18:00 odbyła się premiera studencka „Historii filozofii po góralsku” w reżyserii Bogdana Cioska. Po spektaklu, licznie zgromadzona publiczność pozostała w Foyer na spotkaniu moderowanym przez księdza Krzysztofa Niedałtowskiego- duszpasterza środowisk twórczych. O tym jak przełożyć traktat filozoficzny na język teatru a także inspirującej osobowości księdza Tischnera, którego myśl trafiała zarówno na salony, jak i pod strzechy, rozmawiali aktorzy: Beata Buczek Żarnecka, Elżbieta Mrozińska, Bogdan Smagacki, altowiolista Krzysztof Jakub Szwarc oraz Krzysztof Babicki, dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego i były student księdza Józefa Tischnera

Galeria

Najnowsze aktualności