Logo Teatru Miejskiego w Gdyni

15. edycja Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 15. edycję ogólnopolskiego konkursu o

GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ


dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2022 roku podczas 15. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając własnoręcznie podpisany przez autora formularz zgłoszeniowy oraz wydruk sztuki w trzech egzemplarzach (czcionka Times New Roman rozmiar 12 lub analogiczna; wszystkie kartki każdego egzemplarza wydruku powinny być trwale połączone (zszyte lub zbindowane), na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA


Jednocześnie należy przesłać utwór w wersji elektronicznej (plik w formacie pdf; w nazwie pliku imię i nazwisko autora, tytuł sztuki) na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl.

Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.


Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl.

Regulamin

Zgłoszenie